Home » All Layouts » Blog Tam Quốc

Thể LoạiBlog Tam Quốc

Blog Tam Quốc tổng hợp các bài viết chuyên mục về luận, chuyên sâu, cũng như những so sánh với thực tế và cuộc sống hiện tại

About
Đọc Tam Quốc Luận Anh Hùng là nơi thảo luận tất tần tật về các tác phẩm liên quan thời Tam Quốc. Bài học, trí tuệ cùng nhân cách sống để chúng ta suy ngẫm.

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 6): Vì sao Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu dù quân ít hơn 10 lần?

Xem thêm:  Kỳ 1,  Kỳ 2,  Kỳ 3,  Kỳ 4 , Kỳ 5 *** Tháo có 10 điều thắng, Thiệu có 10 điều thua Năm 199 (tức Kiến An năm thứ 4), Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, men theo sông Hoàng Hà mà chiếm giữ mấy châu: U, Ký, Thanh, Tinh, lại phong tước, phủ dụ người Ô Hoàn để giải mối lo phía bắc...

Xem thêm

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 5): Diệt Lã Bố, bình Viên Thuật, xưng bá một phương

Suốt hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo, người gọi ông là quân tử, kẻ cho ông là tiểu nhân, người hâm mộ, kẻ khinh ghét, thực là trăm nhà đua tiếng. Chuyện cũ nghìn năm phủ bụi, thật giả đôi khi khó tường, loạt bài về Tào Tháo sẽ phần nào giúp quý độc giả có...

Xem thêm

Đại chiến Xích Bích: Vì sao trăm vạn quân Tào Tháo thua đau Gia Cát Lượng và Chu Du? (Kỳ 2)

Trong lịch sử Tam Quốc, có thể coi Xích Bích là trận chiến trọng yếu nhất, quyết định thế chân vạc chia ba thiên hạ. Trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung đã miêu tả vô cùng sống động về cuộc chiến này, nào là trùng trùng thiên quân vạn mã, anh hùng hào kiệt, nào là trùng...

Xem thêm

Đại chiến Xích Bích: Vì sao trăm vạn quân Tào Tháo thua đau Gia Cát Lượng và Chu Du? (Kỳ 1)

Trong lịch sử Tam Quốc, có thể coi Xích Bích là trận chiến trọng yếu nhất, quyết định thế chân vạc chia ba thiên hạ. Trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung đã miêu tả vô cùng sống động về cuộc chiến này, nào là trùng trùng thiên quân vạn mã, anh hùng hào kiệt, nào là trùng...

Xem thêm

Mạn đàm Tam Quốc (P.2): Vì sao Gia Cát Lượng có thể đoán trước được cái chết của chính mình?

Hàng trăm năm qua, “Tam quốc diễn nghĩa” đã luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Á Đông. Câu chuyện ba nước tranh hùng in sâu vào lòng người, cũng khiến các nhà phê bình tốn bao bút mực mà vẫn không sao nghiên cứu thấu tỏ nội hàm. Qua loạt bài này, chúng tôi muốn đứng từ một...

Xem thêm

Mạn đàm Tam Quốc (P.1): Vì sao Gia Cát Lượng có thể đoán trước được cái chết của chính mình?

Hàng trăm năm qua, “Tam quốc diễn nghĩa” đã luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Á Đông. Câu chuyện ba nước tranh hùng in sâu vào lòng người, cũng khiến các nhà phê bình tốn bao bút mực mà vẫn không sao nghiên cứu thấu tỏ nội hàm. Qua loạt bài này, chúng tôi muốn đứng từ một...

Xem thêm

5 nguyên tắc dùng người kinh điển của Tào Tháo, nghìn năm còn nguyên giá trị

“Tào Tháo dùng người lấy quyền thuật mà chế ngự (trọng cái cốt yếu) – Lưu Bị kết giao lấy tính tình làm trọng (cốt ở cái chân thành) – Tôn Quyền dùng người lấy ý khí làm đầu (trọng ở chí khí). Còn Gia Cát Lượng dùng người đã vận dụng sở trường của cả ba nhà” (Trích “Sử Trát Ký” – Triệu...

Xem thêm

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 4): Phò thiên tử, lệnh chư hầu, quyền nghiêng thiên hạ

Tào Tháo (155 – 220) là một ngôi sao sáng trên vũ đài lịch sử Trung Hoa, mưu trí hơn người, toàn tài văn võ, một tay chống giữ triều cương, bình định phản loạn, gây nền thái bình, đặt định thống nhất giang sơn. Suốt hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo, người...

Xem thêm

‘Mượn gió đông’ – ghi chép lịch sử về tài trí siêu phàm của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng là một đại học vấn gia, là người có tài “kinh thiên vĩ địa” hiếm có trong lịch sử. Trong sách sử có ghi chép, Gia Cát Lượng từng kể mình đã gặp một vị cao nhân truyền dạy cho những đạo thuật kỳ môn. Nhưng kỳ thực, các sử gia đánh giá rằng, cách nói này của Gia Cát Lượng chỉ...

Xem thêm