Home » All Layouts » Ernest Hemingway trong ‘Ông già và biển cả’ (P.2): Những câu hỏi lớn trong kiếp nhân sinh vô thường

Ta muốn ra khỏi ngôi nhà im ắng để tiếp xúc với phố xá phồn tạp ngoài kia. Có thể ngồi ở một trạm xe buýt nào đó…. Mặc cho người lên kẻ xuống. Mặc cho tiếng ình ình chát chúa của đám xe cộ căng dần những sợi dây thần kinh. Mặc cho nắng …

The post Ernest Hemingway trong ‘Ông già và biển cả’ (P.2): Những câu hỏi lớn trong kiếp nhân sinh vô thường appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Luận Anh Hùng

Your email address will not be published. Required fields are marked *