Home » All Layouts » NASA phát hiện tinh hệ giống như Hệ Mặt trời cách Trái đất hơn 2000 năm ánh sáng

Hệ sao Kepler-90 được xem là một hệ sao song sinh của Hệ mặt trời với số lượng 8 hành tinh bay quanh ngôi sao chủ Hệ Mặt trời đã trở nên bớt đặc biệt đi một chút sau công bố này của NASA. Bởi từ trước đến nay, chúng ta vẫn coi Thái dương …

The post NASA phát hiện tinh hệ giống như Hệ Mặt trời cách Trái đất hơn 2000 năm ánh sáng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Luận Anh Hùng

Your email address will not be published. Required fields are marked *