Home » All Layouts » Phòng trị cảm lạnh với phương pháp dân gian cổ truyền

Khi thời tiết thay đổi trái thường, cơ thể không thể thích nghi kịp, tà khí (phong, hàn) sẽ thừa cơ xâm nhập vào cơ thể mà sinh ra bệnh. Đây cũng là lúc các phương pháp dân gian cổ truyền phát huy tác dụng. Phong, hàn là hai thứ trong lục khí: phong, hàn, …

The post Phòng trị cảm lạnh với phương pháp dân gian cổ truyền appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Luận Anh Hùng

Your email address will not be published. Required fields are marked *