Home » All Layouts » Lữ Bố

ThẻLữ Bố

Ngẫm thân phận con chó trong Tam quốc

1. Đổng Trác chết, bộ hạ là Lý Thôi, Quách Dĩ lại thay Trác bức hiếp nhà vua. Lý Thôi tự làm đại tư mã, Quách Dĩ tự làm đại tướng quân, tác oai tác phúc, triều đình không ai dám mở miệng. Thái uý là Dương Bưu biết vợ Dĩ hay ghen, lập mưu sai vợ lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp...

Xem thêm

Đau ruột với bộ ảnh chế: Mãnh tướng Tam Quốc dùng cả tuổi thanh xuân để làm gì?

Vài ngày trở lại đây, mạng xã hội Facebook tại Việt Nam lại rộ lên trào lưu hỏi nhau câu hỏi: “Bạn đã dành cả tuổi thanh xuân để làm gì?”. Những câu trả lời mang tính chất ngẫu nhiên nhưng cực kì vui vẻ và thú vị như “Dành cả tuổi thanh xuân để kiểm tiền mua iPhone...

Xem thêm

Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 7): Quét sạch tàn quân Viên Thiệu, xưng bá Trung Nguyên

Tào Tháo (155 – 220) là một ngôi sao sáng trên vũ đài lịch sử Trung Hoa, mưu trí hơn người, toàn tài văn võ, một tay chống giữ triều cương, bình định phản loạn, gây nền thái bình, đặt định thống nhất giang sơn. Suốt hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo, người...

Xem thêm