Home » All Layouts » TRƯƠNG PHI CÓ PHẢI LÀ HẠNG HỮU DŨNG VÔ MƯU?

Qua sự lưu truyền của tác phẩm văn học nổi tiếng “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Trương Phi – 1 mãnh tướng của nhà Thục Hán đời Tam Quốc, được miêu tả là 1 người “thân cao 8 thước, đầu báo mắt tròn, hàm én, râu hổ, tiếng nói như sấm, dáng như ngựa phi…” và hình ảnh Trương Phi trong lòng mọi người đã được định hình như 1 kẻ vũ phu lỗ mãng, bộc trực, nóng nảy và ít chữ nghĩa.

Trương Phi
Trương Phi

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đã có nhiều đoạn miêu tả về sự lỗ mãng của Trương Phi, thậm chí người Trung Quốc có thành ngữ “Mãng Trương Phi” (lỗ mãng như Trương Phi) hay người Việt Nam có câu “Nóng tính như Trương Phi” …. Nhưng kỳ thực, những miêu tả trong tiểu thuyết hoàn toàn không giống như thực tế, ngược lại với những gì mọi người từng nghĩ. Vốn dĩ Tam Quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết dã sử, viết dưới góc nhìn chủ quan của La Quán Trung nên miêu tả về vị danh tướng này hoàn toàn không chính xác.
Trương Phi là 1 người văn võ kiêm toàn, không những vậy còn là 1 nhà thư họa được đánh giá cao, đặc biệt giỏi vẽ mỹ nhân!

Qua rất nhiều tư liệu khác nhau đã cho thấy, Trương Phi rất đa tài về bút mực, giỏi vẽ tranh, đặc biệt thích vẽ mỹ nhân, và viết chữ thảo rất đẹp. Trác Nhĩ Xương đời Minh trong cuốn “Họa Tủy Nguyên Thuyên” chép: “Trương Phi thích vẽ mỹ nhân, giỏi thảo thư”. Cuốn “Lịch Đại Họa Trưng Lục” đời Thanh cũng chép: “Trương Phi người Trác Châu, giỏi vẽ mỹ nhân”.

Các ghi chép về thư pháp của Trương Phi sớm nhất có thể thấy trong “Đao Kiếm Lục” của Đào Hoằng Ảnh sống đời Lương thời kỳ Nam Bắc Triều. Đến đời Minh, trong bộ sách “Đan Diên Tổng Lục” lại có 1 đoạn ghi chép: “Ở Phầu Lăng (thuộc Tứ Xuyên) có bài Điêu Đấu Minh của Trương Phi, chữ khắc rất tinh diệu, là chữ chính tay Phi viết.

“Tam Quốc Chí” của Trần Thọ chép: mùa thu năm Kiến An thứ 23 (218) Lưu Bị và Tào Tháo tranh nhau đất Hán Trung, Tào Tháo mệnh cho tướng Trương Cáp dẫn ba vạn quân tiến vào Ba châu (Tứ Xuyên). Lưu Bị lệnh cho Trương Phi dẫn 1 vạn quân nghênh chiến ở Mông Đầu (tức núi Bát Mông, tại huyện Cừ, Tứ Xuyên ngày nay) Trương Phi lấy số ít chống lại số đông, đánh bại quân Trương Cáp.
Lúc ấy Trương Phi vô cùng cao hứng, đã lấy đá thay giấy, lấy mâu thay bút, khắc lên vách đá núi Bát Mông hai hàng đại tự lệ thư gọi là “Lập Mã Minh” để ghi công quân sỹ và làm cho quân Tào phải xấu hổ. Đáng tiếc theo thời gian, vách núi đã vỡ lở, văn khắc đã mất.

Song, ở huyện Kỳ Sơn – Thiểm Tây hiện còn 1 bản khắc đá như vậy, cũng do Hồ Thăng Du căn cứ theo thác bản của gia đình cho khắc lại trên bia khi nhậm chức tri huyện Kỳ Sơn ở Thiểm Tây năm Quang Tự thứ 7 (1881) Bia khắc chất liệu đá xanh, rộng 167cm, cao 38 cm.
Chính văn chữ lệ: “Hán tướng quân Phi, suất tinh tốt vạn nhân, đại phá tặc thủ Trương Cáp ư Bát Mông, lập mã lặc minh”
(Tướng nhà Thục hán là Trương Phi, dẫn tinh binh 1 vạn người, đại phá tướng giặc Trương Cáp ở núi Bát Mông, dừng ngựa khắc chữ).

Nghiên cứu tấm bia này, các sử gia phát hiện ra rằng, hóa ra, bản thân Trương Phi trong lịch sử đã là một Nho tướng, vì vậy, Trương Phi dũng mãnh chứ không hề thô lỗ.
Hơn nữa, Trương Phi còn là một người viết chữ đẹp nổi tiếng lúc bấy giờ, được coi là một trong những đại biểu của trường phái Bát Phân, một trường phái viết chữ rất thịnh hành thời bấy giờ.
Người Trung Quốc xưa có câu, nhìn chữ có thể biết được tính cách con người. Một người viết chữ đẹp ắt hẳn phải là một người rất kiên trì nhẫn nại, một người như vậy không thể nào lại thô lỗ, hành động không bao giờ có suy nghĩ như những gì La Quán Trung miêu tả về Trương Phi trong “Tam Quốc diễn nghĩa”.
Vậy thì theo mọi người, vì sao La Quán Trung lại quyết định tạo hình Trương Phi nóng nảy, lỗ mãng như vậy?

TỪ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA (1994) ĐẾN TÂN TAM QUỐC 2010

2 Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *